Theater

Een boodschap overbrengen op creatieve, artistieke en effectieve manier. Theater en kunst lenen zich hier uitstekend voor.
Als regisseur, scenarioschrijver en projectleider werk ik met wijkbewoners, jongeren, leerlingen en ouderen. Samen brengen we een bepaald onderwerp onder de aandacht. Bijvoorbeeld over verbinding in een wijk, om gedragsverandering te bewerkstelligen of bepaalde opvattingen te onderbouwen en toe te lichten. Het maken van kunst of theater is het middel, niet per se het doel. De centrale vraag bij elke productie is: 'Wat wil je vertellen en aan wie?'

Elke groep is bijzonder, elk doel is uniek

Ik regisseer, schrijf en praat met het team van deelnemers. Samen werken we aan het verhaal, schaven we het bij en ik leer ze diverse theatertechnieken.
We werken gezamenlijk naar een voorstelling toe, die we opvoeren in de wijk, bij organisaties of op scholen. De weg ernaartoe is een interessante ervaring voor de deelnemers. Vervolgens worden met de voorstelling zelf zaken over het voetlicht gebracht die vaak zowel creatief als informatief zijn.

Ik werk veel in opdracht van cultuurankers, welzijnsorganisaties, theaters en ervaringsdeskundigen.