Forumtheater

Tijdens een forumtheatervoorstelling kijk je naar een situatie die de werkelijkheid benadert. De hoofdpersoon wil iets maar het lukt hem niet. Hij wordt steeds meer in het nauw gedreven. Het publiek zit op het puntje van de stoel en wil helpen. Op dat moment stopt de voorstelling en gaat de gesprekleider met het publiek in dialoog. Was het herkenbaar? Wat is er nodig voor een goede afloop? Wie kan er wat doen?

Het publiek wordt uitgenodigd om actief mee te denken, oplossingen te zoeken en misschien zelf wel even een rol over te nemen, zodat we kunnen zien wat hij bedoelt. Met het forumtheater ga je op een frisse en prikkelende manier met elkaar in gesprek. Het is oplossingsgericht en maakt indruk. Zoals een psychiater zei na het zien van een voorstelling: ‘Je weet het wel, maar nu voelde ik het ook.’

Hieronder vind je een paar voorbeelden:


Vlucht

Terwijl de stroom met vluchtelingen uit Syrië hun weg vond naar Europa, barste in Nederland een verhitte strijd los. Waren ze wel of juist niet welkom. Samen met de acteurs van Mobiel Theater Geurend Hooi onderzochten we naar de verschillende perspectieven en plaatsten we ze naast elkaar in de voorstelling 'Vlucht'. We toerden we met de voorstelling langs scholen, kerken en buurtcentra en spraken met het publiek. 

Opdrachtgever: Diaconaal Centrum de Bakkerij /M25, Leiden


'Zie je (mij) wel'

‘Als je dakloos bent, dan raak je alles kwijt. Je uitkering, je huis, je spullen en tenslotte zagen ze ook nog aan de poten van je eigenwaarde.’
Met het maken van de voorstelling 'Zie je (mij) wel' namen de bewoners van de dag- en nachtopvang zelf de regie in handen. Eerst onderzochten ze met elkaar waar ze nu precies tegenaan liepen en maakten van hun ervaringen een indrukwekkende voorstelling over dwalen tussen regels en bureaucratie. Mariëlle: 'Ik wil vooral dat het publiek ziet dat we mens zijn'  En dat is ze met het maken en spelen van deze voorstelling absoluut gelukt.

Opdrachtgever: Theaterwerkplaats SMIT