Communicatie training

Met mijn communicatie trainingen verstevig je de sociale positie van je medewerkers/deelnemers.  Ze leren standpunten en emoties helder te verwoorden en tegelijkertijd te investeren in het contact met de ander. Hierdoor eindigen gesprekken in een prettigere sfeer en wordt de drempel kleiner om iemand aan te spreken of een grens te stellen.

In de trainingen leren ze niet alleen hoe ze dit kunnen doen, maar ook waarom het zo werkt. Dat is fijn, want daardoor weten ze wat ze doen en dat geeft zelfvertrouwen.

Maatwerk

Naast het bestaande aanbod is het ook mogelijk om trainingen op maat te laten ontwerpen. 

Alle trainingen worden aangepast aan de knelpunten van de deelnemers, zodat zij zich herkennen in de lesstof en het geleerde direct kunnen toepassen in de praktijk.