Maatwerk voor een optimaal resultaat

Met een training is het mogelijk om een groep mensen in een aantal sessies een nieuwe methodiek of vaardigheid aan te leren.

Een training kan ook een investering zijn in je deelnemers/medewerkers. Je biedt ze een kans om zich te ontwikkelen, maar zitten zij daar wel op te wachten? Voor een optimaal resultaat vind ik  het belangrijk om vooraf kennis te maken met de deelnemers. Hoe staan ze erin? Wat willen ze leren? Wat zijn hun zorgen/knelpunten? Hiermee leg ik een stevige basis en kan ik een training ontwerpen waar iedereen blij van wordt.

Hieronder vind je een paar voorbeelden:


Doe-coaches - Stichting Piëzo

Vrijwillige doe-coaches gaan ouderen thuis ondersteunen met het realiseren van een prettige dagbesteding. In de training, die bestaat uit 2 dagdelen, leer ik de deelnemers methodisch werken met de gesprekstools van de Positieve Gezondheid. Hierna kunnen de coaches samen met de ouderen hun behoefte en mogelijkheden in kaart brengen en hun wensen concreet maken met een haalbaar plan.


Hoe vaak moet ik het nog zeggen? - Wolfert College

'Hoe vaak moet ik het nog zeggen,' verzuchte een medewerker van het OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel) in het kennismakingsgesprek. De medewerkers gaven aan dat ze de leerlingen keer op keer op de regels wezen, maar merkten dat het ten koste ging van hun werkplezier omdat het beoogde effect vaak uitbleef.  Samen met Esther Musch ontwierp ik voor dit team een training waarin ze leerden wat de functie is van regels en hoe je deze in kan zetten om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Hierdoor werden de regels geen doel op zich, maar een middel om een constructief gesprek te voeren met jongeren. Met opgestroopte mouwen gingen ze enthousiast terug naar de werkvloer.


Sociale vaardigheidstrainingen - Stichting Piëzo

Bij Stichting Piëzo kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich ontwikkelen en als lerend vrijwilliger ervaring opdoen.  In deze serie trainingen, leren de vrijwilligers werknemersvaardigheden als samenwerken en feedback geven/ontvangen.
Voordat ik de trainingen geef, voer ik intakegesprekken met de deelnemers en ontwerp ik een training op maat.